Katalog Aktywna Tablica 2022 Sprzęt IT

AKTYWNA TABLICA AKTYWNA TABLICA 2022 MONITORY INTERAKTYWNE • TABLICE INTERAKTYWNE • SPECJALISTYCZNE OPROGRAMOWANIE KATALOG SPRZĘTU NIEZBĘDNEGO DO REALIZACJI PROGRAMÓW NAUCZANIA ZWYKORZYSTANIEMTECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH (TIK).

AKTYWNA TABLICA 2022 KROK PO KROKU Szczegółowe i zawsze aktualne informacje na temat PROJEKTU AKTYWNA TABLICA 2022 na stronie www.aktywnatablicaprojekt.pl Zeskanuj kod telefonem BENEFICJENCI PROGRAMU •  Szkoły Podstawowe i Ponadpodstawowe, które nie otrzymały dofinansowania w roku 2020 i 2021 oraz nie brały udziału w poprzedniej edycji 2017–2019 •  Szkoły Podstawowe, w których uczą się uczniowie ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi, w tym dzieci z niepełnosprawnościami •  Szkoły Podstawowe, w których uczą się dzieci niewidzące •  Specjalne Ośrodki Społeczno-Wychowawcze WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA • 14 000/ 17 500 pln • 35 000/43 750 pln • 100 000 pln na zakup specjalistycznej drukarki (dotyczy SOSW) PRZEZNACZENIE WSPARCIA • Sprzęt i urządzenia interaktywne do przeprowadzania lekcji zdalnych oraz realizacji TIK w nauczaniu • Pomoce, narzędzia, programy do pracy z uczniem ze SPE • Sprzęt oraz pomoce do nauki kodowania, programowania, robotyki; wirtualne laboratoria WNIOSEK • Wejdź na stronę www.aktywnatablicaprojekt.pl • Wybierz segment edukacyjny: - Szkoła Podstawowa SPE - Szkoła Podstawowa i Ponadpodstawowa Sprzęt, Oprogramowanie, Pomoce Dydaktyczne - SOSW dla uczniów niewidomych i słabowidzących • Kliknij WNIOSEK i pobierz przykładowy wzór – Możesz skorzystać z gotowej propozycji lub wypełnić wniosek z Konsultantem ds. projektu Aktywna tablica

Realizacja projektu AKTYWNA TABLICA 2022 z firmą Moje Bambino to gwarancja odpowiedzialności, bezpieczeństwa, wsparcia i kompleksowej obsługi na każdym etapie – od pisania wniosku po sprawozdanie z rozliczenia projektu. WIZYTA W PLACÓWCE – OMÓWIENIE POTRZEB KONSULTACJE EKSPERTA DS. PROJEKTU NA KAŻDYM ETAPIE REALIZACJI WSPARCIE I KONSULTACJE W PRZYGOTOWANIU WNIOSKU SZKOLENIA TIK I WSPARCIE TECHNICZNE Masz jakieś pytania? Skontaktuj się z nami, chętnie doradzimy. Infolinia (Pn-Pt 8.00-16.00) 0 801 577 544, 42 630 01 30 biuro@mojebambino.pl zamowienia@mojebambino.pl Wizyta w placówce – omówienie potrzeb Wsparcie i konsultacje w przygotowaniu wniosku Sprzęt, narzędzia, pomoce zgodne z wymogami projektu Konsultacje eksperta ds. projektu na każdym etapie realizacji Szkolenia TIK i wsparcie techniczne SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: 42 233 77 77

AKTYWNA TABLICA 2022 Z MOJE BAMBINO ZAPRASZAMY DO REALIZACJI PROJEKTU AKTYWNA TABLICA Z FIRMĄ MOJE BAMBINO. WYPEŁNIENIE WNIOSKU I WYBÓR POMOCY 75 KONSULTANTÓW na terenie całego kraju zapewni kompleksowe wsparcie w realizacji projektu na każdym jego etapie. Służymy radą w WYPEŁNIENIUWNIOSKU I WYBORZE POMOCY, które zaspokoją potrzeby Państwa placówki, nauczycieli i uczniów. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub umówienie się na wizytę w placówce. Numery telefonów do Konsultantów znajdują się na okładce katalogu. Pracownicy BIURA OBSŁUGI KLIENTA zaangażowani w projekt przez 5 dni w tygodniu od 8.00 do 16.00. Koordynator ds. projektu dostępny pod numerem telefonu 422 33 77 77. Placówki, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zapraszamy do kontaktu z koordynatorem ds. projektu w segmencie SPE, dostępnym pod numerem telefonu 422 33 79 79. Na wszelkie Państwa pytania i potrzeby odpowiedzą również REGIONALNI KOORDYNATORZY ds. PROJEKTU AKTYWNA TABLICA Anita Smolińska Koordynator Ds. Projektu tel. 781 980 221 a.smolinska@mojebambino.pl Mateusz Kociuba Koordynator Ds. Projektu tel. 667 622 034 m.kociuba@mojebambino.pl PiotrWaś Koordynator Ds. Projektu tel. 504 266 598 p.was@mojebambino.pl 75 KONSULTANTÓW Kamila Dyszkiewicz Koordynator Ds. Projektu tel. 667 633 830 k.dyszkiewicz@mojebambino.pl 2 infolinia: 801 577 544 www.mojebambino.pl

MONTAŻ, SERWIS, WSPARCIE TECHNICZNE Zadzwoń do naszych ekspertów technicznych. Pomogą Ci rozwiązać wszelkie problemy z zakresu obsługi zakupionych urządzeń. Wyjaśnią sposób działania narzędzi multimedialnych oraz oprogramowania. Umów się na montaż z naszymi serwisantami w swojej placówce. Działamy na terenie całego kraju. Gwarantujemy dogodne terminy i profesjonalną obsługę. Tel.: 600 992 549 Kreujemy edukację i oswajamy nowe technologie, ponieważ zależy nam, by potencjał sprzętu, który Państwu dostarczamy, był w pełni wykorzystany na zajęciach. W tym celu przygotowaliśmy dla Państwa Bazę Wideo, w której zebraliśmy wszystkie filmy instruktażowe, związane z wykorzystaniem funkcjonalności Monitorów insGraf Digital. Jest ona dostępna na kanale You Tube Moje Bambino oraz na stronie w całości poświęconej projektowi Aktywna Tablica: www.aktywnatablicaprojekt.pl. ZAPRASZAMY. MATERIAŁY WIDEO Organy prowadzące są obowiązane zapewnić, aby szkoły, które otrzymały wsparcie finansowe w ramach Projektu Aktywna Tablica, podjęły działania dotyczące wdrożenia stosowania TIK w procesie nauczania, polegające na doskonaleniu, poprzez uczestniczenie nauczycieli szkoły w konferencjach i szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu: • 2 lub 3 osób – w przypadku szkoły, w której jest zatrudnionych mniej niż 10 nauczycieli • 4 osób – w przypadku szkoły, w której jest zatrudnionych od 10 do 20 nauczycieli, • 5 osób – w przypadku szkoły powyżej 20 nauczycieli. SZKOLENIA TIK Pragniemy odpowiedzieć na to zadanie, dlatego sukcesywnie pracujemy nad ofertą Szkoleń insGraf DIGITAL, które pozwolą Państwu spełnić jeden z warunków programu Aktywna Tablica. Pomogą Państwu jeszcze lepiej wykorzystywać możliwości, jakie dają nowe technologie w procesie wsparcia efektywności nauczania. Pokażą, jak rozbudzać ciekawość ucznia, utrzymać jego uwagę, ze szczególnym uwzględnieniem dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Oferta szkoleń dostępna jest na stronie www.aktywnatablicaprojekt.pl 3 infolinia: 801 577 544 www.mojebambino.pl

AKTYWNATABLICA 2022 – INFORMACJE O PROJEKCIE BENEFICJENTAMI PROGRAMU SĄ: •  Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego w latach 2020 i 2021, nie otrzymały wsparcia finansowego w poprzedniej edycji Programu 2017–2019 •  Szkoły, w których uczą się uczniowie ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi •  Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze •  Szkoły kształcące dzieci niewidome NA CO PRZEZNACZYĆ DOFINANSOWANIE? EKSPERCKIE KONSULTACJE PRZYWYPEŁNIENIU WNIOSKU, PROFESJONALNE DORADZTWO PRZYWYBORZE SPRZĘTU I POMOCY. ZADZWOŃ 42 233 77 77 (konsultant wniosku) 42 233 79 79 (konsultant SPE) skorzystaj z pomocy KONSULTANTA SOSW DLA UCZNIÓW NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH Drukarka 3D, drukarka brajlowska, drukarka druku wypukłego. W roku 2022 o dofinansowanie mogą ubiegać się szkoły, które NIE OTRZYMAŁYWSPARCIA W LATACH 2020 i 2021. W trakcie trwania edycji programu Aktywna Tablica 2020–2024, placówka może skorzystać z Programu TYLKO RAZ. RZĄDOWY PROJEKT AKTYWNA TABLICA JEST PRZEZNACZONY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH. SZKOŁA PODSTAWOWA DLA UCZNIÓW NIEWIDZĄCYCH Laptop ze sprzętem do przetwarzania wizerunku i głosu, zestaw dla nauczyciela, notatnik brajlowski, linijka brajlowska, Laptop lub komputer stacjonarny, jeśli są one potrzebne do poprawnego funkcjonowania zakupionych pomocy i narzędzi; urządzenia brajlowskie będące połączeniem linijki i notatnika brajlowskiego. SZKOŁA PODSTAWOWA SPE Pomoce i narzędzia do terapii: zaburzenia uwagi i koncentracji, ADHD, dysleksja, dyskalkulia, zaburzenia przetwarzania słuchowego, zaburzenia słuchu, ADD, autyzm, ACC, niepełnosprawność intelektualna, zaburzenia logopedyczne, psychologiczne; oprogramowanie do pomocy i narzędzi z wykorzystaniemTIK, Laptop lub komputer stacjonarny, jeśli są one potrzebne do poprawnego funkcjonowania zakupionych pomocy i narzędzi. SZKOŁA PODSTAWOWA I PONADPODSTAWOWA Monitory interaktywne, Tablice interaktywne, Projektory, Głośniki, Laptop, Zestaw dla nauczyciela, Oprogramowanie. 4 infolinia: 801 577 544 www.mojebambino.pl

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA WAŻNE TERMINY Szkoły wnioskują o udział w Programie do organów prowadzących. 15 maja Rozpatrywanie wniosków przez zespoły powołane przez wojewodów i ministrów. 30 czerwca Przekazanie środków organom prowadzącym szkoły. 31 sierpnia Szkoły Podstawowe i Ponadpodstawowe • Mogą starać się o dofinansowanie nie wyższe niż 14 000 zł (jeśli szkoła ma wkład własny rzeczowy 3 500 zł) • Mogą starać się o dofinansowanie nie wyższe niż 17 500 zł (jeśli szkoła ma wkład własny finansowy 3 500 zł) Szkoły Podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w tym uczniowie z niepełnosprawnościami • Mogą starać się o dofinansowanie nie wyższe niż 35 000 zł (jeśli szkoła ma wkład własny rzeczowy o wartości 8 750 zł) •  Mogą starać się o dofinansowanie nie wyższe niż 43 750 zł (jeśli szkoła ma wkład własny finansowy 8 750 zł) Szkoły podstawowe, w których kształcą się uczniowie niewidomi • Mogą starać się o dofinansowanie nie wyższe niż 35 000 zł (jeśli szkoła ma wkład własny rzeczowy o wartości 8 750 zł) • Mogą starać się o dofinansowanie nie wyższe niż 43 750 zł (jeśli szkoła ma wkład własny finansowy 8 750 zł) Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze • Mogą starać się o zakup specjalistycznej drukarki w kwocie nie wyższej niż 100 000 zł 5 infolinia: 801 577 544 www.mojebambino.pl

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE Każda placówka, która ubiegać się będzie o dofinansowanie w ramach Programu, ma możliwość wyboru sprzętów, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii wykorzystujących TIK, zgodnych z wytycznymi Ministerstwa. Wartość wkładu własnego wynosi min. 20% kwoty. Może być on realizowany w formie finansowej lub rzeczowej (równej wartością). Potrzebujesz konsultacji w sprawie sprzętu? Zadzwoń do wybranego koordynatora projektu: Możesz skorzystać z opcji GOTOWE PRZYKŁADOWE WNIOSKI – www.aktywnatablicaprojekt.pl, które zostały opracowane pod kątem: –  wyboru wyłącznie pomocy, które są rekomendowane w Projekcie Aktywna Tablica; –  zaspokojenia potrzeb uczniów i nauczycieli: wykorzystanie TIK w nauczaniu, pomoce, programy, narzędzia do pracy z uczniem ze SPE (Szkoły Podstawowe), pomoce do kodowania, programowania, robotyki (Szkoły Ponadpodstawowe); –  wymogów wynikających z Rozporządzenia: deklaracja CE, certyfikat ISO 9001, norma medyczna PN-EN ISO 13485, fabrycznie nowe, posiadają instrukcje i dokumenty w języku polskim, posiadają wymagany okres gwarancji. 1. POBIERZ WNIOSEK 2. WYPEŁNIJ WNIOSEK Potrzebujesz konsultacji ze specjalistą? Przysługuje Ci BEZPŁATNA KONSULTACJA KOORDYNATORA Chcesz mieć pewność, że wniosek został wypełniony właściwie, a pomoce, które wybrałeś zabezpieczają potrzeby uczniów oraz wspierają pracę nauczyciela w obszarze nowych technologii? SKORZYSTAJ Z BEZPŁATNEJ KONSULTACJI NASZEGO KOORDYNATORA. • Przyjedziemy do Twojej placówki • Możemy porozmawiać online • Udzielimy porady telefonicznie GWARANTUJEMY •  TERMINOWĄ DOSTAWĘ •  MONTAŻ I SZKOLENIE •  FILMY INSTRUKTAŻOWE •  SZKOLENIA ONLINE •  BEZPŁATNE SCENARIUSZE ZAJĘĆ •  DORADZTWO KOORDYNATORA •  POMOCE ZGODNE ZWYTYCZNYMI Możesz pobrać pusty wniosek do samodzielnego wypełnienia.WZÓRWNIOSKU DO POBRANIA jest dostępny na stronie www.aktywnatablicaprojekt.pl Manager regionu ds. handlu 667 633 830 k.dyszkiewicz@mojebambino.pl Manager regionu ds. handlu 667 622 034 m.kociuba@mojebambino.pl Manager regionu ds. handlu 781 980 221 a.smolinska@mojebambino.pl Manager regionu ds. handlu 504 266 598 p.was@mojebambino.pl Kierownik Regionu 797 408 461 a.witkos@mojebambino.pl Kierownik Regionu 532 460 359 a.katana@mojebambino.pl Kierownik Regionu 667 633 864 e.dudkiewicz@mojebambino.pl Koordynator Regionu 667 622 029 d.lewandowska@mojebambino.pl Koordynator Regionu 508 089 134 k.buk@mojebambino.pl Koordynator Regionu 667 633 112 j.jaszczyszyn@mojebambino.pl Koordynator Regionu 505 240 923 a.gryszan@mojebambino.pl Dyrektor Handlowy 667 633 861 e.myka@mojebambino.pl 6 infolinia: 801 577 544 www.mojebambino.pl

PRODUKTY DOSTĘPNE TYLKOWMOJE BAMBINO EUROPEJSKA MARKA insGraf DIGITAL to wysokiej jakości produkty multimedialne przygotowane na potrzeby sektora edukacji. Monitory opracowane zostały przez zespół inżynierów i programistów, którzy zadbali o funkcjonalności wspierające pracę nauczyciela oraz wygodę użytkowania w trakcie lekcji. Produkty insGraf DIGITAL odniosły ogromny sukces sprzedażowy w takich krajach jak: Niemcy, Austria, Słowacja, Czechy i Szwecja. Więcej na str. 26 MULTILAB: FIZYKA MultiLab: Fizyka to edukacyjne narzędzie cyfrowe opracowane przez Centrum Nauki Kopernik we współpracy z nauczycielami w formie multimedialnej aplikacji. Przeznaczone do pracy z uczniami ze szkół ponadpodstawowych, umożliwia prowadzenie lekcji doświadczalnych z wykorzystaniem metody badawczej. Pomoc zgodna z podstawą programową pozwala na realizację ciekawych i angażujących całą klasę zajęć prowadzonych stacjonarnie, jak i zdalnie. Więcej na str. 104 7 infolinia: 801 577 544 www.mojebambino.pl

PRODUKTY DOSTĘPNE TYLKOWMOJE BAMBINO EDUKACYJNY ROBOT PHOTON Robot Photon to zaawansowane technologicznie urządzenie sprawdzające się na każdym etapie edukacji. Można go zaprogramować na wiele sposobów, tak aby za pomocą 10 czujników wykrywał przeszkody, reagował na dźwięk, kolor, zmianę oświetlenia czy dotyk. Moduł Sztuczna Inteligencja to zestaw aplikacji i akcesoriów, które pozwolą przybliżyć uczniom zagadnienia związane z technologią sztucznej inteligencji, jej zastosowanie, efektywność działania oraz wykorzystanie w życiu codziennym podczas zajęć w szkole podstawowej. Moduł Robotyka i Kodowanie umożliwi przeprowadzenie kilkunastu ciekawych i angażujących lekcji informatyki w szkole ponadpodstawowej. Wykorzystaj nieograniczone możliwości integracji robota Photon, interaktywnych akcesoriów oraz mikrokontrolera BBC micro: bit. Więcej na str. 124 8 infolinia: 801 577 544 www.mojebambino.pl

PRODUKTY DOSTĘPNE TYLKOWMOJE BAMBINO Moje Bambino jest autoryzowanym dystrybutorem LEGO® Education w Polsce. LEGO® Education już od 40 lat buduje pewność siebie uczniów, zachęcając ich do praktycznego doświadczania nauki, kreatywności i czerpania przyjemności z odkrywania nowych umiejętności i kompetencji, tak potrzebnych w dzisiejszym świecie STEAM i nowych technologii. Polecamy serię LEGO® Education SPIKE ™ Prime oraz nowość – LEGO® Education BricQ Motion – zestaw, który angażuje uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w naukę STEAM podczas eksperymentów z siłą, ruchem i interakcjami w kontekście sportowym. LEGO, the LEGO logo, the BricQ Motion logo are trademarks of the LEGO Group. Used with permission. ©2020 The LEGO Group. Więcej informacji na str. 134 WIRTUALNE LABORATORIA PRZYRODNICZE (Fizyka, Chemia, Biologia, Geografia) Atrakcyjne zasoby multimedialne, m.in. filmy, animacje, wirtualne wycieczki, zdjęcia makro, symulacje 2D i 3D, dodatkowe materiały do atrakcyjnej nauki z wykorzystaniem wirtualnej (VR) oraz rozszerzonej rzeczywistości (AR). Tylko w Moje Bambino pakiet programów o wartości 6000 zł w wyjątkowej cenie 4900 zł. Więcej informacji na str. 108 9 infolinia: 801 577 544 www.mojebambino.pl

Zestawy 12 Interaktywne monitory dotykowe 17 Laptopy, komputery i tablety 37 SPIS TREŚCI 10 infolinia: 801 577 544 www.mojebambino.pl

Specjalistyczne oprogramowanie i materiały edukacyjne wykorzystujące TIK 103 Głośniki, drukarki 3D, biurowy sprzęt IT 79 Tablice interaktywne 59 Wyposażenie pracowni przedmiotowych 153 Zestawy do edukacji hybrydowej, nauczanie zdalne 97 Projektory lub projektory ultrakrótkoogniskowe 65 11 infolinia: 801 577 544 www.mojebambino.pl

Kod Nazwa Ilość Strona 585001 Monitor interaktywny insGraf DIGITAL 65 3 26 585004 Uchwyt ścienny do monitorów insGraf DIGITAL 3 27 65” 17 500 00 PLN kod zestawu: ZEST5718 PAKIET Monitor interaktywny insGraf DIGITAL 65 3x Przy zakupie zestawu zapewniamy: Instalację, uruchomienie oraz zintegrowanie zakupionych urządzeń i oprogramowania. Serwis i obsługę posprzedażową. Techniczne szkolenie nauczycieli w zakresie funkcji i obsługi urządzeń oraz oprogramowania. Kupując zestaw oszczędzasz: 4252 70 PLN CENA ZAWIERA PODATEK VAT 0% DLA OŚWIATY Pakiet przeznaczony dla Szkoły Podstawowej Pakiet przeznaczony dla Szkoły Ponadpodstawowej Przy zakupie sprzętu z 0%VAT przez placówki oświatowe wymagane jest przesłanie wypełnionego i podpisanego przez organ nadzorujący zaświadczenia. 12 infolinia: 801 577 544 www.mojebambino.pl Podane ceny są cenami brutto, zawierają odpowiednio 0% (dla edukacji) lub 23% podatku VAT.

5 585107 lat gwarancji 17 500 00 PLN kod zestawu: ZEST5744 PAKIET Kod Nazwa Ilość Strona 585002 Monitor interaktywny insGraf DIGITAL 75 2 26 585004 Uchwyt ścienny do monitorów insGraf DIGITAL 2 27 585107 Gwarancja 5 lat na monitor insGraf DIGITAL 75 2 26 Gwarancja 5 lat na monitor insGraf DIGITAL 75’’ 2x 75” Monitor interaktywny insGraf DIGITAL 75 2x Gwarancja 5 lat na monitor insGraf DIGITAL 75 2x CENA ZAWIERA PODATEK VAT 0% DLA OŚWIATY Przy zakupie zestawu zapewniamy: Instalację, uruchomienie oraz zintegrowanie zakupionych urządzeń i oprogramowania. Serwis i obsługę posprzedażową. Techniczne szkolenie nauczycieli w zakresie funkcji i obsługi urządzeń oraz oprogramowani. Kupując zestaw oszczędzasz: 6077 80 PLN Pakiet przeznaczony dla Szkoły Podstawowej Pakiet przeznaczony dla Szkoły Ponadpodstawowej Przy zakupie sprzętu z 0%VAT przez placówki oświatowe wymagane jest przesłanie wypełnionego i podpisanego przez organ nadzorujący zaświadczenia. 13 infolinia: 801 577 544 www.mojebambino.pl Podane ceny są cenami brutto, zawierają odpowiednio 0% (dla edukacji) lub 23% podatku VAT.

17 500 00 PLN kod zestawu: ZEST5728 PAKIET Kod Nazwa Ilość Strona 585101 Tablica interaktywna INSGRAF 95 2 61 047046 Projektor ultrakrótkoogniskowy Epson EB-685W 2 70 95” Tablica interaktywna INSGRAF 95 2x Projektor ultrakrótkoogniskowy Epson EB-685W 2x Projektor ultrakrótkoogniskowy Epson EB-685W 2x Kupując zestaw oszczędzasz: 1 299 60 PLN Pakiet przeznaczony dla Szkoły Podstawowej Pakiet przeznaczony dla Szkoły Ponadpodstawowej Przy zakupie zestawu zapewniamy: Instalację, uruchomienie oraz zintegrowanie zakupionych urządzeń i oprogramowania. Serwis i obsługę posprzedażową. Techniczne szkolenie nauczycieli w zakresie funkcji i obsługi urządzeń oraz oprogramowania. 14 infolinia: 801 577 544 www.mojebambino.pl Podane ceny są cenami brutto, zawierają odpowiednio 0% (dla edukacji) lub 23% podatku VAT.

17 500 00 PLN kod zestawu: ZEST5727 PAKIET Kod Nazwa Ilość Strona 585109 Tablica interaktywna insGraf 81 4 60 047041 Projektor multimedialny Epson EB-X05 4 65 146184 Uchwyt sufitowy do projektorów UPD1 4 75 146208 Zestaw głośnikowy ésprit sound do tablic interaktywnych 1 62 Projektor multimedialny Epson EB-X05 4x 81” Tablica interaktywna insGraf 81 4x Projektor multimedialny Epson EB-X05 4x Uchwyt sufitowy do PROJEKTORÓW UPD1 4x Zestaw głośnikowy ésprit sound do tablic interaktywnych 1x Zestaw głośnikowy ésprit sound do tablic interaktywnych 1x Pakiet przeznaczony dla Szkoły Podstawowej Pakiet przeznaczony dla Szkoły Ponadpodstawowej Kupując zestaw oszczędzasz: 738 80 PLN 15 infolinia: 801 577 544 www.mojebambino.pl Podane ceny są cenami brutto, zawierają odpowiednio 0% (dla edukacji) lub 23% podatku VAT.

14000 00 PLN kod zestawu: ZEST5733 PAKIET Kod Nazwa Ilość Strona 585001 Monitor interaktywny insGraf DIGITAL 65 2 26 585004 Uchwyt ścienny do monitorów insGraf DIGITAL 2 27 65” Monitor interaktywny insGraf DIGITAL 65 2x Przy zakupie zestawu zapewniamy: Instalację, uruchomienie oraz zintegrowanie zakupionych urządzeń i oprogramowania. Serwis i obsługę posprzedażową. Techniczne szkolenie nauczycieli w zakresie funkcji i obsługi urządzeń oraz oprogramowania. CENA ZAWIERA PODATEK VAT 0% DLA OŚWIATY Kupując zestaw oszczędzasz: 501 80 PLN Pakiet przeznaczony dla Szkoły Podstawowej Pakiet przeznaczony dla Szkoły Ponadpodstawowej Przy zakupie sprzętu z 0%VAT przez placówki oświatowe wymagane jest przesłanie wypełnionego i podpisanego przez organ nadzorujący zaświadczenia. 16 infolinia: 801 577 544 www.mojebambino.pl Podane ceny są cenami brutto, zawierają odpowiednio 0% (dla edukacji) lub 23% podatku VAT.

4x 4x 4x Kupując zestaw oszczędzasz: 798 80 17000 00 PLN kod zestawu: ZEST5881 ZESTAW DLA NAUCZYCIELA 1 Kod Nazwa Ilość Strona 085143 Laptop DELL Vostro i3 8GB 256SSD 4 40 085275 Tablet graficzny Huion HS611 4 55 085253 Komputerowy zestaw słuchawkowy Logitech H540 4 49 17 infolinia: 801 577 544 www.mojebambino.pl Podane ceny są cenami brutto, zawierają odpowiednio 0% (dla edukacji) lub 23% podatku VAT.

3x 3x 3x 14000 00 PLN kod zestawu: ZEST5882 ZESTAW DLA NAUCZYCIELA II Kod Nazwa Ilość Strona 085678 Laptop DELL Vostro Ryzen 5 16GB 512SSD 3 40 085275 Tablet graficzny Huion HS611 3 55 085251 Komputerowy zestaw słuchawkowy Logitech H340 3 49 Kupując zestaw oszczędzasz: 549 10 18 infolinia: 801 577 544 www.mojebambino.pl Podane ceny są cenami brutto, zawierają odpowiednio 0% (dla edukacji) lub 23% podatku VAT.

Monitory interaktywne insGraf �������������������������������������� 24 Monitory interaktywne insGraf Digital �������������������������� 26 Monitory interaktywne insGraf Digital Premium �������� 30 Monitory interaktywne Benq ������������������������������������������ 32 Interaktywne monitory dotykowe

PROFESJONALNE MONITORY DLA EDUKACJI 1 WBUDOWANA KAMERA NA FRONCIE – doskonale sprawdza się w czasie zajęć hybrydowych, pokazując ucznióww klasie osobom łączącym się zdalnie (wwersji Premium). 2 WBUDOWANYWIZUALIZER (W DOLNEJ CZĘŚCI MONITORA PREMIUM) – pozwala na prezentację na monitorze materiałów drukowanych, udostępnianie w czasie pracy zdalnej obrazu z podręcznika, zeszytu ucznia itp. bez konieczności skanowania 3 PRAKTYCZNE FUNKCJONALNOŚCI MONITORA – pisanie, rysowanie, wklejanie obrazów, udostępnianie, wyświetlanie treści 4 WSPÓŁDZIELENIE MONITORA X3 – 3 uczniów jednocześnie może rozwiązywać zadania na ekranie + 1 uczeń na tablicy bocznej tradycyjnej kamera na froncie dolna kamera/ wizualizer 20 infolinia: 801 577 544 www.mojebambino.pl Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

5 WYKORZYSTYWANIE PROGRAMÓW EDUKACYJNYCH – możliwość korzystania z różnego rodzaju aplikacji, platform itp., które wspierają prowadzenie zajęć 6 URZĄDZENIA ZEWNĘTRZNE – liczne porty umożliwiają podłączenie urządzeń typu mikroskop czy wizualizer w celu prezentacji obrazów całej klasie 7 TECHNOLOGIA OPTICAL BONDING – monitory PREMIUM dzięki redukcji odległości między szybą ochronną a panelem LCD, zapewniają dokładność dotyku, płynność pisania jak po papierze, obraz bez zbędnych refleksów, maksymalny możliwy kąt widzenia 8 SLOT OPS – możliwość podłączenia dedykowanego komputera OPS z systememWindows Interaktywne monitory dotykowe 21 infolinia: 801 577 544 www.mojebambino.pl Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

Model insGraf DIGITAL insGraf DIGITAL PREMIUM INSGRAF Kody produktów 585001, 585002 585006, 585007, 585008 585102 Rozmiar 65 / 75 / 86 cali 65 / 75 / 86 cali 55 cali Rozdzielczość 4K UHD 3840 x 2160 4K UHD 3840 x 2160 4K UHD 3840 x 2160 Żywotność do 30 000 godzin do 30 000 godzin do 50 000 godzin Punkty dotyku 20 (Windows), 10 (Android) 20 (Windows), 10 (Android) 20 (Windows), 10 (Android) Głośniki 2x 15W 2x 15W 2x 15W Wbudowana pamięć 32 GB 32 GB 32 GB Pamięć RAM 3 GB 4 GB 2 GB Android 8.0 8.0 8.0 Slot OPS Tak Tak Tak WiFi Tak Tak Tak Wbudowana kamera i mikrofony Nie Tak Nie Porty na przodzie Tak Nie Tak Przyciski skrótów na przodzie Tak Nie Tak Oprogramowanie w języku PL Tak Nie Nie Technologia Standard bonding Optical bonding Standard bonding Montaż Uchwyt ścienny lub podstawa mobilna Uchwyt ścienny lub podstawa mobilna Uchwyt ścienny lub podstawa mobilna Uchwyt w zestawie Nie Nie Nie MONITORY INTERAKTYWNE – SKUTECZNYM ROZWIĄZANIEM DLA HYBRYDOWEJ SZKOŁY 22 infolinia: 801 577 544 www.mojebambino.pl Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

Możliwość personalizacji ekranu głównego aplikacji Multimedia: przechowywanie i zarządzanie zdjęciami, filmami, muzyką Wbudowany system Android Szybkie przełączanie pomiędzy systemem Android a OPS Liczne porty umożliwiające podłączenie urządzeń zewnętrznych Tablica umożliwiająca rysowanie, pisanie (klawiaturą lub palcem), wklejanie obrazów, kształtów Multi-touch: do 20 punktów multi-touch w systemie Windows, 10-punktowy multi-touch w systemie Android Możliwość podłączenia zewnętrznego, dedykowanego komputera OPS z systemem Windows Graficzny kalkulator naukowy, niezbędne narzędzie obliczeniowe dla uczniów szkół średnich i wyższych Zarządzanie plikami, tworzenie, kopiowanie, usuwanie, modyfikowanie, przeglądanie folderów Obsługa i dostęp do plików przechowywanych w chmurze, FTP, sieci lokalnej Pakiet biurowy umożliwiający tworzenie dokumentów tekstowych, prezentacji, obsługę arkuszy kalkulacyjnych Przeglądarka internetowa Program umożliwiający zarządzanie pocztą Filtr, który pozwala zmniejszyć poziom emisji światła niebieskiego „Pływające” menu, które zawsze jest pod ręką Komfortowa obsługa za pomocą pilota Możliwość zmiany źródła wyświetlanego obrazu – HDMI, Display Port lub z urządzeń USB Możliwość udostępniania na ekranie monitora treści z iPhone’a, iPada®, telefonu i tabletu z Androidem, laptopa Mac® i Windows®, komputera PC Możliwość podłączenia zewnętrznej kamery umożliwiającej przeprowadzanie spotkań wideo, wykonywanie pracy zdalnej Możliwość przeglądania dokumentów PDF, wyróżniania fragmentów tekstu, dodawania karteczek i adnotacji w plikach FUNKCJONALNOŚCI I APLIKACJE MONITORÓW INTERAKTYWNYCH Interaktywne monitory dotykowe 23 infolinia: 801 577 544 www.mojebambino.pl Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

Monitory interaktywne INSGRAF Monitory interaktywne INSGRAF to kompaktowe rozwiązania do prezentacji w szkole, przedszkolu i sali konferencyjnej. Wyposażone w slot OPS (Open Pluggable Specification) umożliwiający wbudowanie komputera (585011, sprzedawany osobno) wewnątrz monitora. Dedykowana podstawa mobilna dostępna jako osobna pozycja katalogowa (kod produktu: 585104). 55" Monitor interaktywny insGraf 55“ Monitory interaktywne INSGRAF •  Wymiary 1324 × 801 × 88 mm 585102-0VAT cena zawiera 0%VAT 5 690,00 585102 6 999,90 brutto pln CENA ZAWIERA PODATEK VAT 0% DLA OŚWIATY SPECYFIKACJA •  przekątna: 55 cali • r ozdzielczość: 4K UHD 3840 x 2160 •  kontrast 4000:1 •  czas reakcji: 8 ms • k ąt widzenia 178° •  jasność: 350 cd/m2 •  proporcje obrazu 16:9 •  panel LED o żywotności do 50 000 godzin •  20 punktów dotyku w systemie Windows, 10 punktów w systemie Android • Android 6.0 •  Plug&Play •  slot OPS •  moduł Wi-Fi •  przednie przyciski skrótów •  ekran: szyba hartowana z powłoką Anti Glare •  video/audio: PAL/NTSC/SECAM •  głośniki 2 x 15W (głośnik z przodu) •  wejścia/wyjścia AV: –  przód: HDMI 1.4 × 1, USB (Touch) × 1, USB 2.0 × 3 –  tył: HDMI 2.0 × 2, USB (Touch) × 1, USB 2.0 × 2, VGA in + audio x 1, MIC x 1, RS232 x 1, SD card x 1, LANIN x 1 Słuchawkowe x 1 •  wyjścia: LANOUT x 1, HDMIOUT x 1 24 infolinia: 801 577 544 www.mojebambino.pl Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

Microsoft Windows 10 Home • Inne wymagania systemowe: Niektóre funkcje wymagają konta Microsoft. Odtwarzanie DVD wymaga oddzielnego oprogramowania. • Dodatkowe wymagania systemowe: Należy zaakceptować załączone warunki licencji, dostępne także na stronie microsoft.com/useterms. Wymagana aktywacja •  Pojedyncza licencja •  Wersje 32-bitowa i 64-bitowa na nośniku USB 3.0 085242 599,90 brutto pln Podstawa mobilna do monitorów interaktywnych INSGRAF Kolor czarny. Możliwość zamontowania monitora na 3 wysokościach: 138, 147 i 156 cm. •  wym. 110 x 60 x 161 cm 585104 1 399,90 brutto pln Uchwyt ścienny do monitorów INSGRAF 55-65 cali Uchwyt naścienny do montażu monitorów interaktywnych. •  Maksymalny udźwig: 100 kg •  Standard VESA •  Pasuje dla monitorów 55 i 65 cali. 585111 99,90 brutto pln Akcesoria do monitorów INSGRAF Microsoft Windows 10 Pro Inne wymagania systemowe: Niektóre funkcje wymagają konta Microsoft. Odtwarzanie DVD wymaga oddzielnego oprogramowania. Dodatkowe wymagania systemowe: Należy zaakceptować załączone warunki licencji, dostępne także na stronie microsoft.com/useterms. Wymagana aktywacja •  Pojedyncza licencja •  Wersje 32-bitowa i 64-bitowa na nośniku USB 3.0 085243 799,90 brutto pln NOWOŚĆ NOWOŚĆ WYMAGANIA • Wymagany procesor 1 GHz lub szybszy •  Wymagana pamięć: 1 GB pamięci RAM dla wersji 32-bitowej; 2 GB dla wersji 64-bitowej • Wymagane miejsce na dysku twardym do 20 GB •  Wymagana karta wideo: Rozdzielczość 800 x 600 lub wyższa. Karta graficzna zgodna z technologią DirectX 9 ze sterownikiemWDDM •  Wymagana łączność: dostęp do Internetu (mogą mieć zastosowanie dodatkowe opłaty) WYMAGANIA • Procesor 1 GHz lub szybszy • Miejsce na dysku twardym do 20 GB •  Wymagana pamięć: 1 GB pamięci RAM dla wersji 32-bitowej; 2 GB dla wersji 64-bitowej •  Wymagana karta wideo: Rozdzielczość 800 x 600 lub wyższa. Karta graficzna zgodna z technologią DirectX 9 ze sterownikiemWDDM •  Wymagana łączność: dostęp do Internetu (mogą mieć zastosowanie dodatkowe opłaty) Komputer OPS i7 4GB 256SSD Komputer OPS, kompatybilny z monitorami insGraf DIGITAL. •  procesor: Intel Core i7 •  pamięć RAM: 4 GB •  dysk: 256 GB SSD •  złącza i komunikacja: HDMI, USB 3.0, WiFi, RJ45, wyjście słuchawkowe, wejście mikrofonowe. UWAGA: Komputer sprzedawany bez systemu operacyjnego. 585020 4 599,90 brutto pln Komputer OPS i5 4GB 256SSD Komputer OPS, kompatybilny z monitorami insGraf DIGITAL. •  procesor: Intel Core i5 •  pamięć RAM: 4 GB •  dysk: 256 GB SSD •  złącza i komunikacja: HDMI, USB 3.0, WiFi, RJ45, wyjście słuchawkowe, wejście mikrofonowe. UWAGA: Komputer sprzedawany bez systemu operacyjnego. 585021 3 799,90 brutto pln 1 399 90 99 90 Interaktywne monitory dotykowe 25 infolinia: 801 577 544 www.mojebambino.pl Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

Monitor interaktywny insGraf DIGITAL 65" •  65 cali •  wymiary 154,6 x 94,3 x 9,5 cm •  waga 45 kg •  pobór prądu max.: 220W 585001-0VAT cena zawiera 0%VAT 6 991,00 585001 8 599,90 brutto pln Monitor interaktywny insGraf DIGITAL 75” •  75 cali •  wymiary 177 x 107,1 x 10,9 cm •  waga 59 kg •  pobór prądu max.: 350W 585002-0VAT cena zawiera 0%VAT 10 569,00 585002 12 999,90 brutto pln Monitor interaktywny insGraf DIGITAL 86” •  86 cali •  Wymiary 2019 × 1209 × 116 mm •  Waga 74 kg •  Pobór prądu max.: 450W 585003-0VAT cena zawiera 0%VAT 13 821,00 585003 16 999,90 brutto pln GŁÓWNE FUNKCJE: •  Rozdzielczość 4K UHD 3840 x 2160 • Wbudowany system Android 8.0 •  Moduł Wi-Fi • S lot OPS umożliwiający wbudowanie komputera z systemem Windows. •  Plug and play – użytkownik może korzystać z funkcji dotykowej bez instalacji sterownika. •  Przyciski skrótów po prawej stronie ekranu •  Multi-touch – do 20 punktów multi-touch w systemie Windows, 10-punktowy multi-touch w systemie Android. •  Długopis z dwiema końcówkami do pisania w dwóch kolorach jednocześnie w systemie Android. Automatyczne wykrywanie końcówki pióra/palca/gumki w trybie adnotacji Windows Edge w aplikacji Microsoft Whiteboard •  Przednie porty po lewej stronie ekranu •  Wbudowane w przedni panel głośniki (2 x 15W) •  Ekologia – interaktywny ekran dotykowy z podświetleniem LED, cieńszy panel, niższe zużycie energii, lepsze rozpraszanie ciepła, jaśniejszy wyświetlacz i lepszy poziom kontrastu. •  Intuicyjny interface z przydatnymi aplikacjami: –  do szybkiego przełączania się pomiędzy wbudowanym systemem Android a dodatkowym komputerem OPS –  zmiany źródła wyświetlanego obrazu –  tablica (rysowanie, wprowadzanie tekstu, wklejanie obrazu, auto kształt) –  program do zarządzania plikami (intuicyjna obsługa wycinania/kopiowania/wklejania/usuwania, obsługa usługi w chmurze/FTP/sieci lokalnej) –  program do zarządzania aplikacjami (pakiet biurowy, przeglądarka, kalendarz, kalkulator) –  udostępnienie ekranu (ekran urządzeń mobilnych można przesyłać bezprzewodowo do ekranu monitora za pomocą aplikacji) 5 585106 lat gwarancji Gwarancja 5 lat na monitor insGraf DIGITAL 65’’ 585106 720,00 brutto pln Gwarancja 5 lat na monitor insGraf DIGITAL 75’’ 585107 960,00 brutto pln Gwarancja 5 lat na monitor insGraf DIGITAL 86’’ 585108 1 300,00 brutto pln Monitory interaktywne 4K UHD Monitory interaktywne insGraf DIGITAL to kompaktowe rozwiązania do prezentacji w szkole, przedszkolu i sali konferencyjnej. Wyposażone w slot OPS (Open Pluggable Specification) umożliwiający wbudowanie komputera (585011, sprzedawany osobno) wewnątrz monitora. Dedykowany uchwyt ścienny dostępny jako osobna pozycja katalogowa (kod produktu: 585004). 65” 75” 86” CENA ZAWIERA PODATEK VAT 0% DLA OŚWIATY SPECYFIKACJA •  rozdzielczość: 4K UHD 3840 x 2160 •  kontrast 4000:1 •  proporcje obrazu 16:9 • k ąt widzenia 178° •  jasność: 370 cd/m2 •  głębia kolorów: 8 bit •  czas reakcji: 8 ms • t echnologia dotyku IR •  panel LED o żywotności do 30 000 godzin • P lug&Play •  20 punktów dotyku w systemieWindows, 10 w systemie Android •  ekran: szyba hartowana z powłoką Anti Glare •  video/audio: PAL/NTSC/SECAM •  głośniki 2 x 15W (głośnik z przodu) •  wejścia/wyjścia AV: –  przód: HDMI 1.4 (4K @30Hz) × 1, USB (Touch) × 1, USB (Dynamic) × 2, MIC × 1 –  tył: HDMI 2.0/1.4 (4K @60Hz) × 2, DP1.2 (4K@30Hz) × 1, VGA (1920 × 1080 @60Hz) × 1, USB (Touch) × 4 •  wyjścia: HDMI Out (Support 4K @60Hz, 1920 × 1080 @60Hz) × 1 •  Inne: USB 2.0 (Dynamic) × 1, USB 3.0 (Dynamic) × 1, USB 2.0 Embedded × 1, RS232 × 1, RJ45 × 2, OPS (4K@60Hz) × 1, Line Out × 1, SPDIF Out × 1 •  obsługiwane formaty multimediów: obraz: JPEG, BMP, PNG; film: MPEG1, MPEG2, MPEG4, H264, RM, RMVB, MOV, MJPEG, VC1, Divx, FLV (Support 1080P HD Decoding); dźwięk: MP3, M4A, (AAC) •  napięcie robocze: AC 100–240V~ 50/60Hz • Brak uchwytu ściennego w zestawie (do dokupienia osobno, kod produktu: 585004) od 720 00 26 infolinia: 801 577 544 www.mojebambino.pl Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

Więcej informacji na stronie 25 Uchwyt ścienny do monitorów insGraf DIGITAL •  Maksymalny udźwig – 120 kg (monitor 86 cali). •  Maksymalne nachylenie – 150 •  Kolor czarny. 585004 259,90 brutto pln Statyw z windą i tablicami do monitora interaktywnego 65" •  dopuszczalne obciążenie 23-43 kg •  dla ekranów o przekątnej 65 cali •  wym. wspornika 158,4 x 10,2 x 114 cm •  waga wspornika: 50,3 kg •  wym. tablicy 80,9 x 98,4 cm 620006 15 999,90 brutto pln Statyw z windą i tablicami do monitora interaktywnego 75" •  dopuszczalne obciążenie 41-69 kg •  dla ekranów o przekątnej 75 cali •  wym. wspornika 179,4 x 10,2 x 127,7 cm •  waga wspornika: 55,9 kg •  wym. tablicy 91,5 x 112,2 cm 620007 15 999,90 brutto pln Statyw z windą i tablicami do monitora interaktywnego 86" •  dopuszczalne obciążenie 66-95 kg •  dla ekranów o przekątnej 86 cali •  wym. wspornika 200,5 x 10,2 x 140,3 cm •  waga wspornika: 55,3 kg •  wym. tablicy 102,5 x 124,7 cm 620008 15 999,90 brutto pln Statyw z windą do monitora interaktywnego 65" i 75" •  dopuszczalne obciążenie 41–69 kg •  dla ekranów o przekątnej 65-75 cali 620004 5 599,90 brutto pln Statyw z windą do monitora interaktywnego 86" •  dopuszczalne obciążenie 66-95 kg •  dla ekranów o przekątnej 86 cali 620005 6 999,90 brutto pln Statywy oraz windy do monitorów interaktywnych 65", 75" i 86" 4K UHD Winda do monitora interaktywnego 65” i 75” •  dopuszczalne obciążenie 41-69 kg •  dla ekranów o przekątnej 65-75 cali 620001 3 999,90 brutto pln Winda do monitora interaktywnego 86" •  dopuszczalne obciążenie 66-95 kg •  dla ekranów o przekątnej 86 cali 620002 5 599,90 brutto pln Microsoft Windows 10 Home 085242 599,90 brutto pln Komputer OPS i5 4GB 256SSD 585021 3 799,90 brutto pln Komputer OPS i7 4GB 256SSD 585020 4 599,90 brutto pln Microsoft Windows 10 Pro 085243 799,90 brutto pln Statywy z windą i tablicami do monitora interaktywnego Rama zawiera dwie dwustronne tablice suchościeralne oraz półkę na mazaki. •  wym. windy: 92,5 x 105,8 x 15,9 cm •  waga windy: 46,5 kg •  wym. statywu: 107,5 x 80 x 196 cm •  waga statywu: 100 kg •  maksymalne obciążenie statywu: 180 kg •  4 kółka o śr. 12,5 mm (w tym 2 z hamulcem) •  przesunięcie ekranu w pionie do 650 mm (25.60”) Winda do monitora interaktywnego •  wym. windy: 55,6 x 59,2 x 8,1 cm •  waga windy: 22,3 kg •  wym. wspornika: 92 x 74,2 x 3,2 cm •  waga wspornika: 5,2 kg •  przesunięcie ekranu w pionie do 400 mm (15.75”) Statyw z windą do monitora interaktywnego •  wym. windy: 55,6 x 59,2 x 8,1 cm •  waga windy: 22,3 kg •  wym. wspornika: 92 x 74,2 x 3,2 cm •  waga wspornika: 5,2 kg •  wym. statywu: 119,3 x 74,3 x 177,2 cm •  waga statywu: 38,5 kg •  maksymalne obciążenie statywu: 125 kg •  4 kółka o śr. 75 mm (w tym 2 z hamulcem) •  przesunięcie ekranu w pionie do 400 mm (15.75”) 259 90 NOWOŚĆ NOWOŚĆ Interaktywne monitory dotykowe 27 infolinia: 801 577 544 www.mojebambino.pl Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

Monitory insGraf DIGITAL na podstawie mobilnej - zestawy Monitor insGraf DIGITAL 86 na podstawie mobilnej •  585003 – Monitor interaktywny insGraf DIGITAL 86 – 4K UHD •  620008 Statyw z windą i tablicami do monitora interaktywnego 86 ZEST5614 32 999,80 brutto pln Monitor insGraf DIGITAL 65 na podstawie mobilnej •  585001 Monitor interaktywny insGraf DIGITAL 65 – 4K UHD •  620006 Statyw z windą i tablicami do monitora interaktywnego 65 ZEST5660 24 599,80 brutto pln Monitor insGraf DIGITAL 75 na podstawie mobilnej •  585002 Monitor interaktywny insGraf DIGITAL 75 – 4K UHD •  620007 Statyw z windą i tablicami do monitora interaktywnego 75 ZEST5661 28 999,80 brutto pln Mobilna podstawa pozwala na łatwe przemieszczanie monitora. Winda umożliwia zmianę położenia tablicy w pionie. Funkcjonalne połączenie monitora interaktywnego z tradycyjna tablicą szkolną. 32999 80 28999 80 24599 80 28 infolinia: 801 577 544 www.mojebambino.pl Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

ZEST5614 Interaktywne monitory dotykowe 29 infolinia: 801 577 544 www.mojebambino.pl Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

Monitor interaktywny insGraf DIGITAL 65’’ PREMIUM •  65 cali •  Kontrast 4000:1 •  Wymiary 1511 × 887 × 87 mm •  Waga 40,5 kg 585006-0VAT cena zawiera 0%VAT 8 943,00 585006 10 999,90 brutto pln Monitor interaktywny insGraf DIGITAL 75’’ PREMIUM •  75 cali •  Kontrast 1200:1 •  Wymiary 1731 x 1010 x 87 mm •  Waga 46 kg 585007-0VAT cena zawiera 0%VAT 11 869,00 585007 14 599,90 brutto pln Monitor interaktywny insGraf DIGITAL 86’’ PREMIUM •  86 cali •  Kontrast 1200:1 •  Wymiary 1977 x 1150 x 87 mm •  Waga 57,5 kg 585008-0VAT cena zawiera 0%VAT 14 634,00 585008 17 999,90 brutto pln Monitory insGraf DIGITAL PREMIUM 65” 75” 86” SPECYFIKACJA •  Rozdzielczość: 4K UHD 3840 x 2160 •  Jasność 400cd/m2 •  Głębia kolorów 8 bit+FRC •  Czas reakcji 8ms •  Plug&Play •  Technologia dotyku IR •  Proporcje obrazu 16:9 • K ąt widzenia 178° •  20 punktów dotyku w systemieWindows, 10 w systemie Android •  Panel LED o żywotności do 30 000 godzin •  Slot OPS •  Ekran szyba hartowana z powłoką Anti Glare •  Technologia Optical Bonding •  Przednia kamera: 8M •  Przednia kamera HVOF: 110 stopni •  Scan Camera: 10M •  Scan Camera: D-FOV 4:3 – 88 stopni/16:9 – 98 stopni •  Video/Audio: PAL/NTSC/SECAM •  Głośniki 2x15W (głośnik z przodu) •  Pobór prądu max.: 220W •  Napięcie robocze: AC 100–240V 50/60Hz •  Wejścia AV: HDMI 2.0 x 2, VAG In x1, Type C x 1 Wyjścia AV: HDMI Out (Support 4K 60Hz, 1920 × 1080 60Hz) × 1 Inne: USB3.0 (Touch, Type A, Public) x 1, USB3.0 (Public) x 2, USB 2.0 Embedded x 1, RS232 x 1, RJ45 (Lan in) x 1, OPS Slots (4K@60Hz) x 1, Line Out x1, SPDIF out x1, Audio in x1, Mic x1 •  Obsługiwane formaty multimediów: Obraz: JPEG, BMP, PNG, GIF, Film: MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, H.265, MOV, FLV (Support 1080P, 4K HD Decoding) Dźwięk: MP3, M4A, (AAC) od 8943 00 5 585106 lat gwarancji Gwarancja 5 lat na monitor insGraf DIGITAL 65’’ PREMIUM 585012 861,00 brutto pln Gwarancja 5 lat na monitor insGraf DIGITAL 75’’ PREMIUM 585013 1 230,00 brutto pln Gwarancja 5 lat na monitor insGraf DIGITAL 86’’ PREMIUM 585014 1 476,00 brutto pln od 861 00 CENA ZAWIERA PODATEK VAT 0% DLA OŚWIATY 30 infolinia: 801 577 544 www.mojebambino.pl Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

01 02 03 01 Podstawa mobilna do monitorów Podstawa mobilna do monitorów interaktywnych. Maksymalny udźwig – 120 kg (monitor 86 cali). • uchwyt VESA 80x60 cm.• Kolor czarny. •  wym. 126 x 69,5 170 cm 585009 1 999,90 brutto pln 02 Podstawa mobilna elektryczna z windą Mobilna podstawa do monitorów interaktywnych z elektrycznym sterowaniem. Specjalna konstrukcja oraz kółka z blokadą umożliwiają łatwe przesuwanie bez pomocy drugiej osoby. Podstawowe cechy produktu: -pełna mobilność -regulowana wysokość -solidna konstrukcja -kółka z blokadą -aktywne gniazdko RJ45 -kontrola pilotem RF -nośność do 80kg 085125 2 699,90 brutto pln 03 Uchwyt ścienny domonitorów 55–98’’ Uchwyt naścienny do montażu monitorów interaktywnych. Standard VESA do 800x600 mm. Maksymalny udźwig: 160 kg Zalecana wielkość monitora 55–98 cali. 085126 429,90 brutto pln od 429 90 Interaktywne monitory dotykowe 31 infolinia: 801 577 544 www.mojebambino.pl Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

Monitory BenQ Monitory BenQ zaprojektowano tak, abywykorzystać możliwości sali lekcyjnej i pomóc nauczycielomw budowaniu wciągającego środowiska nauki. Są nie tylkowyposażonew funkcję ochronywzroku, ale również oferują zaawansowane narzędzia do komentowaniaw celu zwiększenia udziału ucznióww zajęciach. Monitor to interaktywnywyświetlacz, który pozwala na płynną i przyjemną naukę za pomocą funkcji dotykowych. Dzięki funkcjomw środowisku chmurowym EZWrite 5 usprawnia dyskusjew klasie, dzięki czemu nauczyciele i uczniowie dzielą się pomysłami, notatkami i opiniami, tak jakby dodawali adnotacje na tej samej tablicy, niezależnie od tego, gdzie się znajdują. Cowięcej, dzięki usłudzeAMS (Account Management System) nauczyciele będą mogli uzyskać dostęp do swoich materiałówdydaktycznych, przechowywanych w chmurze i rozpocząć zajęcia bezpośrednio z poziomuMonitora BenQ. Wyposażona w funkcje przyjazne dla nauczycieli i uczniów, Tablica Interaktywna EZWrite 5 firmy BenQ jest wiodącym rozwiązaniem do tworzenia notatek interaktywnych i współpracujących ze sobą scenariuszy klasowych. Nauczyciele i uczniowie mogą cieszyć się lepszą interaktywnością, korzystając z EZWrite Cloud Whiteboard do gromadzenia, kategoryzacji, edycji i udostępniania notatek między monitorem interaktywnym, a urządzeniami mobilnymi. Monitor interaktywny BenQ 65 cali • rozmiar ekranu: 65” • wym. 488,6 x 938,5 x 115,6 mm • waga produktu: 41,2 kg • z asobnik na pióra x 1 • montaż na ścianie (VESA): 600 × 400 mm (śruba M8 x 25 mm) • akcesoria w zestawie: Pilot zdalnego sterowania, Kabel VGA (5m), Kabel HDMI (1.5m), Instrukcja uruchomienia, Instrukcja obsługi – plik elektroniczny, Kabel USB do modułu dotykowego (3m), Pióro dotykowe x 2, Uchwyt ścienny 047069 10 999,90 047069-0VAT cena zawiera 0%VAT 8943,00 brutto pln Monitor interaktywny BenQ 75 cali • rozmiar ekranu: 75” • wym. 1709,4 x 1062,0 x 115,8 mm • waga produktu: 54,4 kg • z asobnik na pióra x 1 • montaż na ścianie (VESA): 800 × 400mm (śruba M8 x 25 mm) • akcesoria w zestawie: Pilot zdalnego sterowania, Kabel VGA (5m), Kabel HDMI (1.5m), Instrukcja uruchomienia, Instrukcja obsługi – plik elektroniczny, Kabel USB do modułu dotykowego (3 m), Pióro dotykowe x 2, Uchwyt ścienny 047070 15 999,90 047070-0VAT cena zawiera 0%VAT 13 008,00 brutto pln Monitor interaktywny BenQ 55 cali • rozmiar ekranu: 55” • wym. 1268,1 x 814,5 x 115,6 mm • waga produktu: 30,8/41,2 kg • akcesoria w zestawie: Pilot zdalnego sterowania, Kabel VGA (5 m), Kabel HDMI (1,5 m), Instrukcja uruchomienia, Instrukcja obsługi – plik elektroniczny, Kabel USB do modułu dotykowego (3 m), Pióro dotykowe x 2, Uchwyt ścienny 047068 9 999,90 047068-0VAT cena zawiera 0%VAT 8 130,00 brutto pln Pełna specyfikacja na stronie mojebambino.pl Produkty do monitorów BenQ KartaWIFI do monitorów BenQ Dwupasmowy adapter Wi-Fi USB 3.0 BenQTWY01 AC1200 zapewnia bezproblemową integrację bezprzewodową z interaktywnymi płaskimi panelami BenQ i z urządzeniami digital signage. • wymiary: 76 x 27 x 9,4 mm • waga: 10 g 047071 299,90 brutto pln Zestaw do bezprzewodowej prezentacji InstaShowWDC10 SPECYFIKACJA TECHNICZNA: •  obsługiwane platformy: Windows, MAC, Chrome •  gniazdo zasilania DC: 1 x micro USB •  wymiary: 110 x 110 x 27 mm (99 mm z anteną) •  waga: 150 g (z anteną) •  Uchwyt na urządzenie InstaShow: wymiary: 85 x 97,5 x 170,4 cm, waga: 630 g 047067 4 999,90 brutto pln SPECYFIKACJA • Podświetlenie/źródło światła: DLED • Rozdzielczość UHD 3840 x 2160 • Jasność (typowa): 350 nitów • Współczynnik kontrastu: 1,200:1 • Kąt widzenia (poziomy/pionowy): 178°/178° • Czas reakcji: 8 ms • Bity panelu: 8 • Żywotność światła (typowa): 30,000 godzin • Orientacja wyświetlacza: Tryb krajobrazowy • Napięcie: 100V-240V, 50/60Hz • Funkcje dotykowe na podczerwień • Liczba dotknięć: Do 20 punktów funkcji wielodotykowych • Rozdzielczość (Funkcja obszaru punktów): 32,767 x 32,767 • Interfejs dotykowy: USB typu B x 2 • Szyba: Szkło hartowane: 4 mm, 7H • Powłoka przeciwodblaskowa: AG75 • Wbudowane głośniki: 16W x2 • Wejście Audio In x 1 • Wejście Mikrofonowe x 1 • Zasilanie sieciowe x 1 • Wyłącznik zasilania x 1 • Wejście VGA x 1 • Wejście HDMI (2.0) x 3 • Wyjście HDMI x 1 • Slot OPS x 1 • Wejście RS232 x 1 • Port RJ45 x 1 • Odtwarzacz USB (zdjęcia, wideo) x 5 (2.0 x 2, 3.0 x 3) • Aktualizacja oprogramowania sprzętowego: USB/OTA 32 infolinia: 801 577 544 www.mojebambino.pl Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

Szkolna cyfrowa tablica informacyjna BenQ Monitory to doskonałe rozwiązania dla cyfrowego wyświetlania. Niezwykle cienkie ramki wyświetlacza z rozdzielczością 4K UHD, tworzą spójną całość, dzięki czemu wyświetlana treść przyciąga wzrok w żywych szczegółach. Matowe wykończenie i 450 nitów jasności sprawiają, że wyświetlany obraz wyróżnia się w każdym otoczeniu. Bez podłączania zewnętrznego źródła, wbudowany system operacyjny Android™ umożliwia dostęp do plików, odtwarzanie zawartości i uruchamianie prezentacji bezpośrednio na ekranie. Edytowanie, zarządzanei i dostosowywanie zawartości za pomocą oprogramowania do zarządzania treścią X-Sign, korzystając z ponad 150 dostępnych szablonów; dzięki X-Sign Broadcast możńa wysyłać natychmiastowe ogłoszenia do wszystkich wyświetlaczy BenQ. W połączeniu z DMS Cloud i DMS Local rozwiązanie BenQ do zdalnego zarządzania urządzeniami -Device Management Solution, pomaga w łatwym sterowaniu wszystkimi wyświetlaczami BenQ w tym samym czasie i maksymalizacji produktywności w miejscu pracy. NOWOŚĆ Szkolna cyfrowa tablica informacyjna BenQ 55" •  Wymiary: 124,8 x 712,6 x 63,5 mm •  Waga 16,6 kg •  Mocowanie ścienne? 047073 5 999,90 brutto pln DANE TECHNICZNE: •  Rozmiar ekranu 55” •  Rozdzielczość: UHD 3840 x 2160 •  Kąt widzenia (pion/poziom): 178 stopni/178 stopni • C zas reakcji (G-t-Gm, ms): 8 •  Powierzchnia panelu: anty-odblaskowa, Haze 3% •  Czas pracy 18 godz./7 dni •  Pamięć operacyjna: 3 GB •  Pamięc systemowa: 16 GB •  System operacyjny: Android 8.0•  Wejścia: VGA, DVI, HDMI X 2, USB A X 2 •  Pilot zdalnego sterowania •  Wbudowane głośniki: 10W x 2 •  Zasilanie: 100V~240V, 50–60Hz Interaktywne monitory dotykowe 33 infolinia: 801 577 544 www.mojebambino.pl Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyNzI5