Katalog Specjalne Potrzeby Edukacyjne 2021/2022

Więcej informacji o programie znajdziesz na  www.aktywnatablicaprojekt.pl Szanowni Państwo, nowy Katalog Moje Bambino został przygotowany pod kątem doboru pomocy, narzędzi, programów multimedialnych oraz wyposażenia, które ułatwią Państwu pracę dydaktyczną z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zadbaliśmy, by oferta była odpowiednio posegregowana, dlatego do poszcze- gólnych dysfunkcji rozwojowych, z jakimi możecie Państwo spotkać się w pracy z dzieckiem, przypisaliśmy konkretne produkty usprawniające. Taka klasyfikacja ma na celu ułatwienie pracy związanej z wyborem pomocy oraz nakierowanie, aby wybór nie był przypadkowy. To jest ważne, ponieważ w procesie edukacji włączającej właściwie dobrane pomoce niwelują zaburzenia i wspierają działania terapeuty. POZYSKAJ ŚRODKI NA ZAKUP POMOCY I ZAPEWNIJ UCZNIOWI MOŻLIWOŚĆ WYRÓWNYWANIA SZANS Dotacja na uczniów z niepełnosprawnością 1 stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy art. 35 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 paź- dziernika 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. poz. 2203 ze zm.), wprowadzające nowe zasady wydatkowania dotacji. Zgodnie z nimi dotacja przekazana na uczniów i wychowanków z orzeczeniami, może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie kosztów związanych z organizacją kształcenia specjalnego oraz organizacją zajęć rewalidacyjno–wychowawczych. Warto wiedzieć, że w przy- padku wydatkowania dotacji przekazanej na uczniów z orzeczeniami niezgodnie z przeznaczeniem, będzie ona podlegała zwrotowi. Więcej informacji na temat pozyskania dotacji: https:/ www.integracjasensorycznasi.pl/uczen-z-orzeczeniem/ Aktywna Tablica 2020–2024 Pracujesz w Szkole Podstawowej, w której uczą się uczniowie ze specjalnymi po- trzebami edukacyjnymi i w roku 2020 Twoja Szkoła nie skorzystała z dofinanso- wania w Programie Aktywna Tablica? Możesz wnioskować o pomoce i narzędzia przeznaczone do pracy z uczniem: – z psychoneurologicznymi zaburzeniami koncentracji wagi – z zaburzeniami procesów komunikacji, w tym zaburzeniami przetwarzania słu- chowego – z uszkodzeniami neurologicznymi, porażeniami – z niepełnosprawnością intelektualną – z zaburzeniami wymagającymi terapii logopedycznej i psychologicznej – z zaburzeniami procesów uczenia się (w tym dyskalkulia, dysleksja) Kwota o jaką możesz wnioskować wynosi 35 000 zł/43 750 zł Zadzwoń i zapytaj Eksperta ds. programu Aktywna Tablica SPE o ofertę i możliwości wsparcia: 42 233 79 79

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyNzI5